Process IT Industrial and Automation Webbversion
4173 piia logo
Nyheter från det strategiska innovationsprogrammet
Processindustriell IT & Automation
16883 header
1x1 26208 malilnR liten
1x1
Nytt år, nya möjligheter!
För PiiA innebär 2024 att vi befinner oss i etapp 4 av programmet och att programkontoret får ett ökat fokus på att analysera effekter och sprida resultat från de omkring 300 projekt som finansierats sedan starten 2013. Parallellt med detta vill vi förstås fortsätta att arbeta tillsammans med processindustrin och med de akademiska aktörer som adresserar industrins utmaningar kring digitalisering och hållbarhet. Under 2024 kommer programkontoret att fokusera på de olika branschernas behov och bidra till nya samarbeten genom att stötta konsortiebyggande och strategiska ansökningar. För att lyckas med detta arbetar vi tillsammans med branschföreningar, med finansiärerna och med andra program.

Strategiska satsningar
I samband med årsskiftet lanserade PiiA ett antal nya strategiska projekt. Det största av dem, Unity4Water, har ett fokus på vatten med målet att skapa effektiva metoder för att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion. Unity4Water leds av Mälardalens universitet i samverkan med flera universitet och ett 30-tal samarbetspartner inom industri och livsmedelsproduktion. Det treåriga projektet har beviljats finansiering om sammanlagt 31 miljoner kronor där hälften kommer från partnerna och hälften från Vinnova, Formas & Energimyndigheten genom PiiA.
Utveckling och produktion av läkemedel är en annan bransch inom PiiA där vi under 2024 stöttar med strategiska medel för att samla aktörer i Sverige och koppla branschen till pågående initiativ inom EU för att bidra till ökad hållbarhet.
Läs mer här!

Några av våra aktiviteter i februari:
•7/2 öppnar utlysningen ”Hållbar utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter”. PiiA samarbetar med Vinnova för att föra samman aktörer och formulera relevanta projekt.
Läs mer här!

•8/2 deltar PiiA i resultatkonferensen för Smart Built Environment med temat Klimatsäkert, cirkulärt och snabbt – effekter av digitalt samhällsbyggande.
Läs mer här!

• 14/2 deltar PiiA i ”AI in Mining: digitala tvillingar och simulatorer”. Bakom arrangemanget som äger rum i Örebro står Swedish Mining Innovation.
Läs mer här!

•21/2 träffas PiiAs industriråd för att diskutera en förnyad agenda för digitalisering i processindustrin. Den som är nyfiken på industrirådet kontaktar programkontoret på info@sip-piia.se

•23/2 arrangerar PiiA en digital workshop tillsammans med Sweden Food Arena för att diskutera ytterligare satsningar som kan bidra till livsmedelsindustrins utveckling.
Läs mer här!


Malin Rosqvist, programchef PiiA

malin.rosqvist@ri.se
bild
PiiA Summit
Insikter från PiiA Summit 2023

PiiA Summit bjöd på ett stort engagemang och diskussioner om AI, cybersäkerhet och optimering. PiiA-finansierade projekt och årets keynote-talare delade med sig av trender och ny teknik som kan bidra till industrins digitala och hållbara omställning.
bild

Storsatsning om 31 miljoner till banbrytande vattenprojekt

Unity4Water är ett strategiskt projekt som finansieras av PiiA och leds av Mälardalens universitet (MDU). Projektets mål är att revolutionera återanvändning av avloppsvatten och processvatten för att använda det som en resurs för bland annat matproduktion.
bild

Ny teknik för spårbarhet i stålindustrin

Ett nyskapande projekt inom PiiA, ”Smart märkning för en spårbar process,” riktar sig mot att övervinna dagens utmaningar inom märkning, läsning och IT-stöd för att skapa en process med full spårbarhet genom hela produktionskedjan – från göt till slutlig produkt.
bild

Spårbarhetsplattform för matsvinn ger insektsbaserat djurfoder med lägre CO2-utsläpp

Produktionen av djurfoder har en negativ inverkan på miljön och klimatet. PiiA-projektet ”Foderprotein från avfall,” studerar en mer hållbar lösning – fiskfoder gjort av insekter som matas med svinn från livsmedelsindustrin.
1x1 26013 Anna Olsson e1700734871250
1x1
5 tips till processindustrin för att lyckas med AI
Varför misslyckas 85 procent av alla AI-initiativ och vad kan företag inom processindustrin göra för att lyckas? Det diskuterade Anna Olsson, Chief Commercial Officer på Intelecy under PiiA Summit.

Anna har ansvar för sälj och marknadsföring på Intelecy. Från sina 20 år i mjukvarubranschen har hon bred erfarenhet inom försäljning, produktmarknadsföring, affärsutveckling bland annat från Microsoft och Cognite.

Anna Olsson ger 5 konkreta tips till processindustrin för att lyckas med att implementera AI

1. Sätt experterna i förarsätet

Processingenjörer och operatörer förstår processerna och utmaningarna på djupet. Men det krävs samarbete för att få med kunskap från samtliga roller. IT kan och bör inte bygga lösningar endast baserat på inspel från produktionen. Genom att tillhandahålla experterna användarvänliga verktyg, där de kan dra nytta av AI:s potential utan att behöva lära sig programmera, skapas en snabbare väg till affärsvärde och en smidigare övergång till ny teknologi. IT spelar fortfarande en avgörande roll, särskilt när det gäller säkerheten kring integrationen mot OT-system, master data management och implementeringen av lösningen.

2. Se till att ha en AI-strategi på plats som skalar till hela organisationen

Efter lanseringen av ChatGPT har många fått upp ögonen för AI och vill komma igång snabbt. Det är dock viktigt att ha en genomtänkt strategi för att undvika potentiella problem som kan uppkomma. En AI-strategi bör adresserar ämnen som teknologi, organisation, utbildning och företagskultur samt ha förankring i ledningen och det centrala teamet. Det är bra om de lokala fabrikerna har autonomi men samtidigt vill man skala use cases och lösningar inom organisationen. Detta kan vara svårt om det är internkonkurrens mellan fabriker och ”Not invented here” syndrom är närvarande. Allt detta ska adresseras i strategin.

3. Undvika fällan med att bygga allt ”från scratch” DIY (Do It Yourself)

Att utveckla en lösning istället för att köpa mjukvara kan resultera i det som Gartner kallar för ”pilot purgatory”. Första piloten lyckas oftast, men utmaningarna uppstår vid uppskalning. Hur implementerar vi maskinlärningsmodellerna i nästa produktionslinje? Och hur hanterar vi nästa fabrik? Vem tar ansvar för att underhålla koden och de utvecklade maskinlärningsmodellerna? Den stora kostnaden för en DIY-plattform är inte att bygga den utan att underhålla den. En SaaS-lösning erbjuder uppdaterade maskinlärningsmodeller och enklare skalbarhet utan att behöva koda om för varje nytt scenario.”

4. Välj rätt use case

Prioritera use cases som snabbt kan demonstrera affärsvärde. Utvärdera dagens problem och kostnader. Har vi tillräckligt med data för att träna modellerna? Fokusera på use cases med hög potential och tillgänglig data.

5. Skapa tillit

Industrin har ännu inte upplevt ett ”Tesla-moment”, så det kommer att ta tid innan AI fullt ut styr produktionen. Ge operatörerna tillgång till prediktioner från maskinlärningsmodellerna direkt i SCADA-systemet för att fatta datadrivna beslut och observera förbättringar, till exempel att producera mer med jämnare kvalitet.

Läs mer från Intelecy -> Why should the process industry care about AI.

Se videon från PiiA Summit med Anna Olsson >
1x1 4507 utlysning
1x1
Spännande hybrid-event!
AI in Mining bjuder in till en djupdykning i världen av digitala tvillingar och simuleringar och utforskar den transformerande påverkan av AI-integration inom gruvdrift och bearbetning. Malin Rosqvist, Programchef för PiiA - Processindustriell IT & Automation, kommer att vara en av talarna och dela ovärderliga insikter.

Boka upp i kalendern:
🗓️ Datum: 14 feb
🕒 Tid: 9.00-13.00
📍 Plats: Labbet, Örebro universitet och digitalt via Zoom

AI in Mining lovar engagerande diskussioner med branschledare. Epiroc och Algoryx Simulation kommer att visa upp spännande samarbeten och dela insikter om pågående projekt. Framstående forskare från Luleå och Örebro kommer att presentera banbrytande forsknings- och innovationsprojekt.

Missa inte chansen att hålla dig i framkant av gruvteknologi och innovation! Läs mer och anmäl dig via länken nedan!
Anmäl dig till hybrideventet här!
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
PiiA – Processindustriell IT och Automation – är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. PiiA drivs av en egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar. Värdorganisation är RISE SICS Västerås.
15948 piia limp2020
unknown link