Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
23323 Energi9maj
NÄTVERKSTRÄFF 9 MAJ 
Livsmedelsnätverk för energieffektivisering i Västra Götaland
Nu kan du anmäla dig till den första nätverksträffen för livsmedelsföretag som vill öka sina kunskaper kring energieffektivisering. Första träffen hålls den 9 maj i Göteborg. I denna workshop arbetar vi tillsammans med analysen av företagens eleffektdata och vi diskuterar och ger tips för arbetet med Energiledning. Vi avslutar med konkreta tips för energieffektiviserande åtgärder inom disk och rengöring.

Nätverksträff 1 - Analys och insatser för effektiv energianvändning
När: 9 maj onsdag kl 12.00 -16.00 (inkl lunch)
Var: Frans Perssons väg 6, Göteborg

Nätverksträffen möjliggörs genom delfinansiering av Omställningslyftet och är ett samarrangemang mellan Livsmedelsacceleratorn, Lokalproducerat i Väst och Energikontor Väst.

Inför träffen behöver du:
Vi behöver din anmälan och timdata senast den 5 maj. Det går bra att komma flera personer från samma företag. Glöm inte fylla i specialkost om så önskas.

Frågor kring försumbart stöd eller timdata
Har du fyllt i försumbart stöd i din tidigare kontakt med Energikontoren i år, behöver du troligen inte fylla i en ny. Kontakta Johanna Gunnarsson, johanna.gunnarsson@ri.se om så är fallet eller om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp kring registreringen. 


Har du frågor kring din timdata, kontakt magnus.flink@innovatum.se för mer information.
För övriga frågor kontakta maria.holmkvist@ri.se


Save the date – 14 juni  Nätverksträff 2 - Energianalys
När: 14 juni kl 12-16.00 (inkl lunch)
Var: Frans Perssons väg 6, Göteborg

Ser fram emot att ses!
Magnus Flink Energikontor Väst
Peter Berg, Energikontor Väst
Marcus Nyström, Lokalproducerat I Väst
Lars Hamberg, RISE
Maria Holmkvist Livsmedelsacceleratorn/RISE 


 
Program 9 maj


12.00 Mingellunch (frivilligt, föranmälan krävs)

13.00 Välkommen och introduktion till nätverket
Maria Holmkvist, Livsmedelsacceleratorn
Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst

Peter Berg, Energikontor Väst

13.15 Energianalys – introduktion och workshop
Energianalysen hjälper oss förstå energianvändningen på företaget. Vi visar hur timdata över företagets eleffektuttag kan användas som ett verktyg i analysarbetet. I en workshop arbetar vi sedan tillsammans i grupper med skarp timdata från medverkande företag.
Magnus Flink, Energikontor Väst
 
14.30 Energiledning – Introduktion, självskattning och diskussion 
Energiledning handlar med systematiskt och strukturerat energiarbete. Vi går igenom de delar som ger grund för arbetet och förutsättningar för kontinuitet och ständig förbättring. Vi använder oss av metodiken i Energimyndighetens energitrappa och avslutar passet med att göra en självskattning och en gemensam diskussion.
Peter Berg, Energikontor Väst

15.15 Disk och rengöring
Lars Hamberg, RISE
 
15.45 Introduktion och arbete inför nästa nätverksträff
Nästa nätverksträff är planerad den 9 maj. Vid detta tillfälle går vi djupare in kring Energiledning med fokus på mål och nyckeltal för energistyrningen. Vi fördjupar oss ytterligare i specifika åtgärder som berör livsmedelsindustrin.
 
16.00 AvslutVi behöver din anmälan så snart som möjligt, men senast den 5 maj
Anmäl dig här
22842 Sk%c3%a4rmbild (753)
Läs mer om Omställningslyftet här
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
2738 instagram circle 732 in
 
unknown link